Activiteiten van De Diggers - RESTAURATIE VAN DE YORKSHIRE TRENCH & DUG-OUT

3. De Yorkshire Trench & Dug-Out : 25 mei 2003, de opening

FOTO 31

De officiële opening van de Yorkshire Trench & Dug-Out Site was gepland op 25 mei 2003, om 12.30 u.

En inderdaad, hoewel de YT&DO Site de derde halte was (diezelfde voormiddag was er ook de opening van de Mijnkrater St. Elooi (Voormezele) en van de uitgebreide John McCrae Site), arriveerden de Ieperse dubbeldekker en twee andere autobussen met de genodigden precies op tijd.

Ongeveer 160 personen zouden de opening bijwonen.


FOTO 32

En wat eveneens 'precies op tijd' arriveerde, waren een paar stapels dreigende regenwolken. De bussen losten de inzittenden, en meteen losten de regenwolken ook maar hun inhoud.

Maar al bij al bleef het watergeweld binnen de perken, en zouden de paraplu's niet lang het sitebeeld ontsieren. Kort nadien zou de hemel opklaren, en bleef de YT&DO Site voor de rest van de namiddag gespaard.


FOTO 33

Maar vóór de YT&DO Site door de genodigden betreden werd, kwam er eerst een schaar aan te pas :

links Frans Lignel (Eerste schepen van de Stad Ieper en Voorzitter van het In Flanders Fields Museum), midden Patrick Van Wanzeele (de hoofd-Digger) en rechts Gunther Pertry (gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen) aan het lintknippen.


FOTO 34 - Vervolgens werd het woord gevoerd door Schepen Frans Lignel en door Aurel Sercu van de Diggers. Eerstgenoemde wees erop dat "op deze industriezone verleden en nijverheid met elkaar geconfronteerd werden" en dankte de Diggers voor hun gezeul met emmers blubber, wat uiteindelijk tot de realisatie van deze YT&DO Site leidde.

Laatstgenoemde wees eveneens op het maandenlang zwaar labeur (o.a. 5000 zandzakjes ) o.l.v. boss Patrick en zijn tot 'slavernij' leidende drang tot perfectionisme, die dan echter ook een resultaat opleverde dat mocht gezien worden. Hij eindigde met een verzoek aan de genodigden, dat zij in gedachten ook even zouden verwijlen bij de vele honderden, zelfs duizenden gesneuvelden van 85 en meer jaar geleden die op en nabij deze plaats hun leven gegeven hadden.


FOTO 35

En vervolgens werd door Paul Van Neste (voorzitter Vrienden In Flanders Fields), Schepen Frans Lignel en Digger Patrick Van Wanzeele de Ieperse vlag verwijderd die tot dan toe het eerste infobord van deze site aan het oog onttrokken had.


FOTO 36 - En dan was het tijd voor een afdaling in de loopgraaf, en aansluitend een kijkje aan de oppervlakte, boven de dug-out. (Want zoals elders al gezegd : de dug-out zelf toegankelijk maken was onrealiseerbaar.) Vooral co-Digger André Hooreweghe zou zich bij het gidsen van de genodigden, en later op de namiddag van de bezoekers, niet onbetuigd laten.


FOTO 37

En we besteden de rest van de fotoreeks over de opening van de YT&DO Site aan een aantal opnames van (op) de site. Vooreerst een algemeen beeld. De loopgraaf zelf, met herkenbaar (tegenover het klinkerpad) de ligging van de zuidelijke toegang.

Rechts replica's van A-frames met een duckboard (zie verder ook foto 40).
Ernaast en leidend naar de verste kant van de site een onregelmatig houten plankenpad dat de ligging markeert van een vroegere ondiepe loopgraaf van 1915-16, de voorganger van de Yorkshire Trench.
En verder op de achtergrond de dolomietpaden die de ligging aangeven van de gangen en 11 kamers van de 10 meter onder het oppervlak liggende dug-out. (Zie ook verder foto 42.)


FOTO 38

Nogmaals de Yorkshire Trench, maar van de andere kant gezien (dus van noord naar zuid).

De noordelijke dug-out-toegang is te zien, alsook de (nieuwe) duckboards op de loopgraafbodem.

De totale lengte van de loopgraaf bedraagt bijna 60 meter.


FOTO 39

Zicht in de loopgraaf, met rechts een firestep, waarboven zich dan (niet zichtbaar op de foto) een schietopening bevindt in de borstwering. Even verder bevindt zich een tweede firestep.


FOTO 40 - Het eigene aan de gerestaureerde loopgraaf is dat hij zich op exact dezelfde plaats bevindt als de oorspronkelijke, en wat meer is, ook gebruik maakt van de toenmalige infrastructuur. Zowat alle A-frames - in totaal zijn er 88 - zijn immers nog ter plaatse, en geïntegreerd in de restauratie. Helaas zijn ze niet zichtbaar. Vandaar dit bovengronds model op ware grootte.


FOTO 41

De hele site heeft natuurlijk ook een informatief en educatief aspect. Daarom werden 4 infopanelen opgesteld. Elk bord geeft een Nederlandse tekst, en ietwat ingekort ook in het Engels, Frans en Engels, en is geïllustreerd met 5 foto's of kaarten.

- Het Front bij het Kanaal : De militaire toestand tussen 2de en 3de Slag bij Ieper op de site en in de onmiddellijke omgeving.
- De Bouw van de Dug-Out : Wat is een dug-out ? Hoe werden ze aangelegd ? Hoe ziet de YT Dug-Out eruit ? Wat was z'n functie ?
- Loopgraven 1915-1917 : De evolutie van de Britse eerste lijn in de onmiddellijke omgeving, en het ontstaan van de Yorkshire Trench.
- Stoffelijke resten : Tot op heden (zomer 2003) zijn op de Boezingse Kanaalsite door de Diggers resten gevonden van meer dan 160 gesneuvelden, waarvan bijna de helft Britten. Slechts één (Franse) gesneuvelde kon worden geïdentificeerd.

Het is de bedoeling in de toekomst nog enkele kleinere bijkomende borden te plaatsen.


FOTO 42

Zoals reeds gezegd is de Dug-Out zelf niet toegankelijk.

Daarom werd op basis van nauwkeurige opmetingen beneden, de structuur en ligging bovengronds gemarkeerd.

Bijgaande foto is genomen vanaf de commandokamer (de meest noordelijke).

Verder :

1. De noordelijke toegangstrap
2. De dwarsgang die hem verbindt met verderop de zuidelijke gang en trap
3. Een van de 4 verblijfkamers aan weerszijden van deze gang 2
4. De kamer van de timmerman, in de zuidelijke gang
5. Een van de pompruimtes


FOTO 43

Vlak bij de ingang van de Dug-Out werden destijds ook een aantal Livens Projectors gevonden, voor het afvuren van fosgeengasgranaten.

Een beperkte batterij van 5 werd geïnstalleerd juist achter de loopgraaf.


FOTO 44

Dezelfde Livens Projectors, gezien vanuit de loopgraaf. Voor meer over Livens Projectors, klik hier.


FOTO 45

Een opname van een Livens Projector-emplacement. Vaak werden de tuigen opgesteld in batterijen van 20 (of meer). De aandrijfladingen zijn al aangebracht, de elektrische verbindingen eveneens, en nu worden de gas shells in de loop neergelaten. Het gelijktijdig en massaal afvuren van tientallen van die fosgeengasprojectielen betekende een onverwachte en zware beproeving voor de vijandelinge linies.

In het hiernavolgende artikel (klik op de pijl rechts) zullen enkele vragen beantwoord worden die 'kritische' bezoekers misschien kunnen stellen i.v.m. de YT&DO Site.


© 2001 The Diggers - Contact
Webmaster